Uznanie biograficzne - Śląski pisarz i lokalny poeta Paul Petras

Odra koło Zielonej Góry
Deutsche Version
Dr. Paul Petras
Przejdź do treści

Uznanie biograficzne

Życie
Hołd dla lokalnego poety z Grünberg  
Ukazała się praca biograficzna na cześć dr Paula Petrasa, napisana w języku niemieckim przez germanistkę i pisarkę Izabelę Taraszczuk, polską Ślązaczkę z Zielonej Góry - dawniej Grünberg i. Schl. Z okazji 800-lecia miasta jest ona dedykowana z wielką empatią pisarzowi, dziennikarzowi i wydawcy z Grünbergu, który w swoich wierszach i opowieściach gwarowych maluje dawne miasto winiarskie w wiecznych barwach, przede wszystkim chwaląc kulturę winiarską i dostarczając wielu ujmujących opowieści o mieszkańcach miasta i jego okolic.
Izabela Taraszczuk dosłownie opisuje twórczość lokalnego poety jako "unikat literacki": "Niewielu jest autorów z Grünbergu, którzy mogliby śpiewać o swoim rodzinnym mieście i okolicach w języku wysokoniemieckim i śląskiej gwarze w bardziej emocjonalny i porywający sposób. Czytając słynny tomik poezji Petrasa Auf Grünbergs Rebenhügeln, czytelnicy mogą być przytłoczeni dziwnym i błogim uczuciem - w Pozdrowienia z okazji festiwalu. Z okazji 700-lecia miasta Grünberg poeta honoruje istnienie swojego miasta, wymieniając władców, władczynie i grupy zawodowe, które przyczyniły się do jego rozkwitu: pokojowych Piastów, Prusów, winiarzy, tkaczy i techników. Jeśli spojrzysz na te wersy z perspektywy kogoś żyjącego w XXI wieku, możesz pomyśleć, że duża część wiersza prawie nie straciła na aktualności. Został on opublikowany w "Grünberger Tageblatt" 4 czerwca 1922 r. i kończy się życzeniem, które być może wielu mieszkańców Zielonej Góry chciałoby powtórzyć po polsku: "Glückauf, du Heimatstadt! Mög' Gott dir geben / Ein goldnes Säculum im Grün der Reben!".

>>> Do eseju bibliograficznego Izabelli Taraszczuk o dr Paulu Petrasie <<<
(Kliknij na obrazek poniżej)Na zakończenie autor pisze: "Poeta i syn miasta Grünberg, czyli Zielonej Góry, pozostaje jedną z najważniejszych postaci kultury. Czy można sobie wyobrazić bardziej przejrzystą deklarację tożsamości niż ten wiersz, pierwotnie opublikowany w "Kalendarzu Grünberg" w 1925 roku "Czy znasz miasto...? "

Kennst du die Stadt im schönen Schlesierland,
Im linden Lenz umkränzt mit Rebenlaube,
Wo hoffnungsvoll noch senkt des Winzers Hand
Den Weinstock in den sonnenhellen Sand?
[…]
Kennst du die Stadt, wo stolz ins Land hinein
Dich grüßen alte grünbedachte Türme?
Auf grünem Berge im Piastenhain
Ein heitres Volk noch singt von Lieb‘ und Wein,
Ob rings auch toben wilde Zeitenstürme?
Wo Werkstattschlote glühn im Abendschein?
Wo arbeitsame Männer, emsige Frauen
Der eignen Kraft noch hoffnungsfreudig trauen
Und gern in Worten und in Weisen
Die liebliche Heimat preisen?
Mein Grünberg ist’s mit seinen Rebenhöh’n.
Heil Grünberg dir, wie bist du schön!
 
Można przypuszczać, że wielu mieszkańców dzisiejszej Zielonej Góry wypowiedziałoby te słowa jak własne, a na grobie lokalnego poety Paula Pietrasa jeszcze długo będą zapalane znicze i składane kwiaty. "Poezja to zawsze opowiadanie historii. Wiersze to historie, które przechowujesz, zwykle przez całe życie. Są perłami, mądrością, cennymi chwilami, które składają się na życie. Zbiór wierszy na przestrzeni wieków zawiera mądrość narodu "*. Poezja Paula Petrasa wymaga skoncentrowanej lektury i może być odbierana przez wielu czytelników z Niemiec i Polski jako poezja szlachecka pisana w "stylu vintage". Stanowi leksykalne, kulturowe i historyczne vademecum dla tych, którzy chcieliby doświadczyć dawnej dolnośląskiej metropolii winiarskiej w jej świetności sprzed (ponad) wieku w formie pisanej. Wydaje się możliwe, że wtedy przekonają się o rzadkości i wyjątkowości literatury Petrasa i jego Grünbergu."

* Cytat z Schäfers, Eduard: Die Poesie und ihre gesellschaftliche Bedeutung. Przegląd wierszy niemieckojęzycznych na przestrzeni wieków. Getynga: Cuvillier Verlag 2019, s. 13.

 
 
 

Izabela Taraszczuk
Germanistka i tłumaczka języka niemieckiego, okazjonalnie także poetka i dziennikarka. Pochodzi z najdalej na północ wysuniętej części Dolnego Śląska (dziś Ziemia Lubuska), gdzie się urodziła w Zielonej Górze. Do 2012 r. wykładała w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, po czym wyjechała do Niemiec. Autorka ponad 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii (regionalnej), literatury i kulturoznawstwa krajów niemieckojęzycznych. Pasjonuje się judaistyką, sztuką, historią filmu, historią Śląska, religioznawstwem i podróżami. Obecnie pracuje jako wykładowca DaZ w Bremerhaven. W 2011 roku otrzymała I nagrodę w konkursie literackim "W języku serca" w Opolu.
W styczniu 2022 r.
Herzliches Dankeschön!
Chciałbym podziękować Ci, droga Izabelo Taraszczuk, również w imieniu mojej rodziny, za tę wspaniałą biografię mojego dziadka Paula Petrasa! Jest to pierwsze obszerne niemieckie opracowanie na temat życia i twórczości poety z Grünbergu. Oddaje cześć dziełu jego życia z pełną miłości analizą i stylistyczną precyzją, zwłaszcza w odniesieniu do jego wielkiej miłości do Grünbergu, dzisiejszej Zielonej Góry! A wszystko to spod pióra polskiego Ślązaka, który urodził się w mieście tęsknoty moich przodków. Trudno byłoby dziś o większy prezent, choćby dlatego, że Zielona Góra staje się coraz bardziej świadoma swojej historii, także tej sprzed 1945 roku. Dziękujemy zatem wszystkim zaangażowanym historykom w mieście i na Uniwersytecie Zielonogórskim, którzy w niezwykły sposób pamiętają o niemieckiej tradycji i jej osobowościach, przybliżając je współczesności...

Wolfgang Scheuren
*** Przetłumaczono za pomocą www.DeepL.com/Translator ***
Wróć do spisu treści